Regulamin karty klienta wydawanej i akceptowanej w placówkach PSS Społem "ZGODA" Mikołów.

1. Karta Klienta "Społem" funkcjonuje w naszej spółdzielni od 1996 roku. Jest honorowana we wszystkich placówkach PSS Społem ZGODA Mikołów.
2. Karta Klienta "Społem" upoważnia do zakupów z bonifikatą 2% na artykuły spożywcze z wyłączeniem napojów alkoholowych powyżej 18% i 3% na artykuły przemysłowe.
3. Bonifikaty udziela się od kwoty 10 zł przy jednorazowym zakupie.
4. Zakupów można dokonywać w każdym sklepie sieci "Społem" PSS Zgoda Mikołów. Karta nie upoważnia do dokonywania zakupów z bonifikata w innych placówkach "Społem" na terenie kraju.
5. Po dokonaniu zakupów przy kasie należy okazać Kartę Klienta aby uzyskać rabat.
6. Wielkość zakupów udokumentowana jest na paragonie, który musi być podpisany przez kupującego czytelnym podpisem.
7. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Karty Klienta i związanych z tym bonifikat i innych ograniczeń w każdym czasie.
8. Na żądanie Spółdzielni Karta Klienta musi być zwrócona.
9. Regulamin wchodzi w życie od stycznia 1999 r.

 

Dane kontaktowe:

PSS Społem "ZGODA" 

43-190 Mikołów

ul. Karola Miarki 11

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

        

Kontakt:

Tel: 032 226-29-12

Fax: 032 226-27-47